Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

9862 aead 500
Reposted fromlambadada lambadada viatake-care take-care
Głupota jest zawsze wystarczająca, mądrość nigdy.
— Sławomir Mrożek
Reposted frompeper peper viacytaty cytaty

June 23 2015

2600 c918 500
Karpowicz "Ości" 6
Lepiej zrozumieć mało, niż zrozumieć źle.
— Anna Dalia Słowińska
Reposted frominpassing inpassing viacytatyzksiazek cytatyzksiazek

June 01 2015

4771 6495 500
Reposted fromtwice twice viacommonpeople commonpeople
6239 7818 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaoll oll
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viagoby goby

May 31 2015

4662 67c9 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 vianiedoopisania niedoopisania

May 20 2015

9707 3a24 500

May 17 2015

Każdy jest raniony, każdy rani. Wszyscy chcemy magicznego rozwiązania i wszyscy jednocześnie wypierają się wiary w magię. Chcemy zdobywać i być zdobywani. Szukamy lepszych opcji jednocześnie będąc przekonani, że my jesteśmy najlepszą.. Wszyscy jesteśmy tacy sami
Reposted fromicantstop icantstop
Zastanawiałem się i uznałem, że zostanę dobrym człowiekiem. [...] Przede wszystkim powiedziałem wszystkim, że wyjeżdżam na dwa tygodnie i nie będzie ze mną kontaktu. Uczyniłem tak, gdyż nabrałem podejrzeń, że łatwiej być dobrym człowiekiem, nie utrzymując kontaktu z ludźmi.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromkaqla kaqla vianiedoopisania niedoopisania
Konkretem jest wielogodzinne leżenie na łóżku, bez zmęczenia i bez ruchu, w otępiającej bliskości samego siebie, bez żadnej nadrzędnej konieczności, aby było inaczej. Jak pusto, jak pusto, mimo pozorów, że coś się kręci i święci.
— Leopold Tyrmand
Dwa zadania na początek życia: redukuj wytrwale okrąg, który Cię otacza, i nie zapominaj o regularnej kontroli, czy już nie przebywasz poza polem własnego oddziaływania w ukryciu.
— Franz Kafka - Aforyzmy z Zürau
Reposted frommoonlitsky moonlitsky viakomplikacja komplikacja

May 14 2015

Przejmuj się, ale nie za bardzo. Przyjmuj odpowiedzialność, ale się nie obwiniaj. Chroń, ratuj, pomagaj, ale wiedz, kiedy zrezygnować.
— Brandon Sanderson: "Droga królów"
Reposted frompensieve pensieve viagoby goby

May 01 2015

4025 2fbb
Reposted frombabyface babyface viadidlirnik didlirnik
6809 ce41 500
3857 685a 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaserplesniowy serplesniowy
0624 9458 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasann sann
8250 02a5 500
"Jądro ciemności"
Reposted fromLOLALO LOLALO viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl