Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2017

A ci, którzy tańczyli zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki.
— Friedrich Nietzsche
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty

July 03 2015

0554 e927
Reposted fromsangivisceres sangivisceres vianoisetales noisetales

June 24 2015

przestraszył się swego zamiaru i jak zwykle postąpił inaczej, niż postanowił
— Dezső Kosztolányi "Ptaszyna"
Uczyłem się zacinać ostro zęby, aby serce nie wyskoczyło mi z piersi.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
Była to tym razem kobieta, którą ujrzałem w mieście,
Mówiłem z nią, ona ze mną. Leżałem w łóżku, w ciemnościach. Powiedziano mi w pewnej chwili, że jest ona u mnie. I ujrzałem ją obok mnie, oddała mi się. Zaległa ciemność. Ogarnął mnie wielki niepokój,
Mnie okrywały łachmany, ona należała do wielkiego świata. Należało nakazać jej odejść, co za strapienie!
Posiadłem ją, pozwoliłem jej, prawie nagiej, upaść z łóżka. I, w mojej niewypowiedzianej słabości, spadłem na nią. I wciąż w ciemnościach tarzałem się wraz z nią wśród dywanów. Ogromna lampa w sąsiednim pokoju rozczerwieniła inną. Wtedy kobieta znikła.
Łez wylałem więcej niż Bóg mógłby żądać ich ode mnie. Wyszedłem do miasta, które nie miało granic. O utrudzenie! Czułem się zatopiony w głuchej nocy po ucieczce szczęścia. Była to jak gdyby noc zimowa ze śniegiem, pragnącym zdusić świat na zawsze.
— Rimbaud
Reposted frompingwineq pingwineq viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
- Chmurzy się - powiedział pan Gienek.
- On właśnie coś mówił o chmurach - powiedział Maliszewski. - Jakiś wiersz. Mówię wam, oni się kochają.
- Już teraz nie będą się kochać - powiedział pan Gienek. - Będą siebie mieli dosyć na zawsze. Po takim czymś nie będą mogli patrzeć na siebie. Niepotrzebnie to wszystko wyszło.
- Ja już wiem - powiedział Maliszewski. - Przypomniało mi się. On tak jej mówił, że jak on ją tego, to będzie ich pierwszy krok w chmury. On to mówił, tylko że do wiersza.
— Hłasko
Reposted frompingwineq pingwineq viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
9862 aead 500
Reposted fromlambadada lambadada viatake-care take-care
Głupota jest zawsze wystarczająca, mądrość nigdy.
— Sławomir Mrożek
Reposted frompeper peper viacytaty cytaty

June 23 2015

2600 c918 500
Karpowicz "Ości" 6
Lepiej zrozumieć mało, niż zrozumieć źle.
— Anna Dalia Słowińska
Reposted frominpassing inpassing viacytatyzksiazek cytatyzksiazek

June 01 2015

8685 7dc9 500

wanderthewood:

Bruges, Belgium by une_olive

4771 6495 500
Reposted fromtwice twice viacommonpeople commonpeople
6239 7818 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaoll oll
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viagoby goby
8685 7dc9 500

wanderthewood:

Bruges, Belgium by une_olive

May 31 2015

4662 67c9 500
Reposted fromvandalize vandalize vianiedoopisania niedoopisania

May 20 2015

9707 3a24 500

May 17 2015

Każdy jest raniony, każdy rani. Wszyscy chcemy magicznego rozwiązania i wszyscy jednocześnie wypierają się wiary w magię. Chcemy zdobywać i być zdobywani. Szukamy lepszych opcji jednocześnie będąc przekonani, że my jesteśmy najlepszą.. Wszyscy jesteśmy tacy sami
Reposted fromicantstop icantstop
Zastanawiałem się i uznałem, że zostanę dobrym człowiekiem. [...] Przede wszystkim powiedziałem wszystkim, że wyjeżdżam na dwa tygodnie i nie będzie ze mną kontaktu. Uczyniłem tak, gdyż nabrałem podejrzeń, że łatwiej być dobrym człowiekiem, nie utrzymując kontaktu z ludźmi.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromkaqla kaqla vianiedoopisania niedoopisania
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl