Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2016

7978 4145
Reposted frommisza misza viadidlirnik didlirnik
Reposted frombluuu bluuu viazurial zurial
Człowiek to zwierzę o bardzo brudnej duszy. I piekielnej umiejętności jej mycia.
— Håkan Nesser – Sprawa Ewy Moreno
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
9282 f8c6
Reposted fromnyaako nyaako viazurial zurial

July 07 2016

May 24 2016

Pragniemy zmian, czegoś innego, ale ciągle stoimy w miejscu. Najczęstszą wymówką jest brak czasu albo pieniędzy. Błąd. Brak chęci. To jest nasz problem.
— "Czym jest rutyna w Twoim życiu?" http://mozeznajdziemysiebieznow.blogspot.com
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacytaty cytaty

April 27 2016

April 09 2016

1723 492f
Reposted fromflesz flesz viadidlirnik didlirnik

March 31 2016

9663 37bc
Reposted fromretaliate retaliate
Welcome to sweet home style | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viazurial zurial

March 24 2016

9681 4eb3 500

leirelatent:

Cracow, Poland (1937)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamrrru mrrru
9681 4eb3 500

leirelatent:

Cracow, Poland (1937)

9408 ef9a 500
Reposted fromgruetze gruetze vianoisetales noisetales

March 08 2016

3384 da6c
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaretaliate retaliate

March 06 2016

7005 baa0
Reposted fromnyaako nyaako vianoisetales noisetales

February 16 2016

Ale jest takie słowo, którego kiedyś nauczył mnie Phil Grayson: weltschmerz. To przygnębienie, które czujesz, gdy świat taki, jaki jest, nie pokrywa się z takim, jaki powinien według ciebie być.
— David Levithan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl